We Recognize This Is a Difficult Time for Many People. Become a Partner

Loan Category: ผู้ซื้อบ้าน

  • Home
  • Loan Category: ผู้ซื้อบ้าน

เราให้เงินแลกกับกุญแจ

ถ้าคุณคิดว่าผ่อนไม่ไหวจริงๆ ไม่อยากผ่อนบ้านต่อแล้วและอยากทิ้งบ้าน เรามีโปรแกรมที่จะซื้อบ้านคุณ เพื่อที่จะไม่ให้คุณถูกฟ้องล้มละลายและเสียเครดิต เราจะไม่ยอมให้คุณออกจากบ้านโดยที่ไม่มีเงินติดตัว แต่เราจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้คุณในการย้ายของและมีเงินในการไปเช่าต่อ

Read More

คุณไม่สามารถขายบ้านได้

ถ้าคุณพยายามขายบ้านมานานแต่ขายไม่ออก เพราะบ้านของคุณอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมและไม่เป็นที่สนใจของผู้ซื้อหรือไม่ได้อยู่พื้นที่น่าสนใจ บ้านของคุณใกล้เวลาขายทอดตลาดเข้ามาทุกที เราสามารถซื้อบ้านของคุณในสภาพที่เสื่อมโทรมได้โดยที่คุณไม่ต้องซ่อมก่อนขาย หรือไม่เราก็สามารถหาธนาคารที่ให้กู้กับคุณหรือถ้าคุณกู้ไม่ผ่านเราจะหานักลงทุนมาซื้อบ้านจากคุณ

Read More

ปล่อยบ้านให้เช่า

ถ้าคุณขาดการผ่อนส่งเพราะตกงานและกำลังจะถูกยึดบ้านแต่คุณต้องการเก็บบ้านเอาไว้แต่รายได้ยังไม่มีมากพอในการส่ง เราสามารถนำบ้านคุณไปเช่าต่อเพื่อซื้อเวลาเพื่อรอเวลาให้คุณมีรายได้มากขึ้น เมื่อคุณพร้อมทางด้านรายได้ที่เพียงพอในการผ่อนต่อ เราก็จะคืนบ้านให้กับคุณและสามารถยกเลิกสัญญากับผู้เช่าได้ทุกเมื่อ

Read More